• Snabb leverans
    • Kunnig support
    • Högsta kreditvärdighet

AAA - Högsta kreditvärdighet

Köpvillkor

Kontaktinformation
Brantech imp AB
org:556683-1268
Strömledningsgatan 1
721 37 Västerås
Sverige

Mejl: info@superbilligt.se

Tillämplighet
Dessa köpvillkor är tillämpliga i de fall svensk lag eller annan tillämplig lag ej föreskrivervillkor som är i konflikt med desamma.
För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt distansavtalslagen
och för företag gäller köplagen. Köplagen är, till skillnad från konsumentköplagen,
dispositiv. Vilket innebär att företag kan avtala annat än vad lagen föreskriver.


Priser
Samtliga priser är inkl. moms. Eventuell kostnad för frakt enligt vår prislista tillkommer.
Vi reserverar oss för prisändringar i form av valutaändringar, leverantörs prishöjningar
eller liknande efter din beställning. Om sådan situation inträffar kommer du att underrättas
av Superbilligt.se om det nya priset. Du har då rätt att avbeställa varan.

Order
En order är bindande och i de fall vi inte har möjlighet att gå in och radera en order innan den skickats kommer kund bli debiterad för fraktkostnaden och administrativavgift.

Leverans

OBS: På grund av Covid-19 (Corona-viruset) har våra fraktombud förseningar i sina leveranser. 
Du kan få vänta flera dagar extra på din order under denna period.

Våra varor levereras omonterade viss montering krävs.
Varor över 20kg skickas med DSV hem till dig. Avisering sker via sms i första hand.
Varor under 20kg skickas med DHL och levereras till ett utlämningsställe (mack eller närbutik).
Om det inte finns något utlämningsställe i närheten av dig skickas varan direkt hem till dig.
(I vissa fall kan det vara annat som orsakar att du får hemleverans).
Det är då viktigt att du finns på plats för att ta emot din vara.
Är du inte hemma får du hämta varan på DHL:s eller DSV:s utlämningsställe (kan i vissa fall vara flera mil bort).
För att slippa extra kostnader i samband med leverans uppmanar vi dig att hålla koll på din leverans.

DSV:s försändelser finns på terminal upp till 5 dagar sen returneras de tillbaka till avsändaren (Brantech imp AB)

DHL:s försändelser finns på terminal upp till 14 dagar sen returneras de tillbaka till avsändaren (Brantech imp AB)

Vi bekostar inte en extra utkörning.

Obs! Vi levererar inte varor till box adress!

Vid ej uthämtad beställning debiterar vi för tur samt returfrakt + administrativ avgift på 300kr.


Reklamationer
Vid reklamation tar du kontakt med oss via mejl  info@superbilligt.se
Vi hanterar ärendet så fort vi kan. Om returen är beviljad skickar vi en returfraktsedel till dig.
Vid retur ska varan packas i originalemballage.
Om originalemballaget saknas kan varan packas i ett motsvarande emballage med
samma mått och bärfasthet som originalet. Observera att eventuella transportskador inte
bekostas om varan skickats i ett annant emballage än original.
Om reklamationen inte visar sig vara garanti får du som kund bekosta tur samt returfrakt.
Superbilligt.se, Brantech Imp ABstår inte för demontering samt monteringsavgifter.

Transportskador
Rutiner vid skada, brist i leverans och saknad sändning:

  • Kontrollera godset så att rätt antal kolli mottagits och om synliga skador finns på emballaget/godset.
  • Notera skadan på kvittenslista eller fraktsedel direkt vid mottagandet.
  • Skadat gods och emballage ska sparas och fotograferas, skicka bilderna till info@superbilligt.se .
  • Dolda skador ska anmälas skriftligen inom 7 dagar till info@superbilligt.se. En dold skada är en skada som inte var synlig på emballaget vid mottagandet utan upptäcktes vid uppackningen.
  • Vid saknat gods ska ni i första hand kontakta fraktbolagets kundtjänst. DHL: 0771-345 345, DSV: 08-609 52 60


Returer Ångerrätt
Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distanshandelslagen.
Ångerrätten börjar gälla samma dag som varan (eller en väsentlig del av den) tas emot av konsumenten.
Meddela oss senast 14 dagar efter mottagande av din produkt via mejl info@superbilligt.se

Skicka varan till:
Brantech imp AB
Strömledningsgatan 1
72137 Västerås

Vi löser inte ut varor som skickas mot postförskott / efterkrav.

Utövar sin ångerrätt, ska konsumenten utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar på egen bekostnad lämna eller sända tillbaka varan till näringsidkaren.
Vid otillgänglig ort eller andra problem att returnera kan vi bistå med returhantering och dra av samma fraktkostnad som vid köptillfället.
Varan bör returneras i eller tillsammans med sin originalförpackning.
Ångerrätten tillåter konsumenten att öppna förpackningen och prova varan. Se skadad vara eller vara ej i nyskick *
Ångerrätten gäller dock inte om konsumenten ändrat eller skadat produkten på något sätt.
Ångerrätten är ej tillämplig för företag.
Ångerrätten kan inte utnyttjas i de fall varan reparerats mot garanti.
En återbetalning sker inom 30 dagar. 

*Skadad vara eller vara ej i nyskick
Notera att om varan minskat i värde till följd av att du hanterat den i större utsträckning än vad som varit nödvändigt, till exempel för att undersöka varan, så har vi enligt lagen rätt att göra ett värdeminskningsavdrag från återbetalningen, om vi bedömer att returnerad vara inte längre är i nyskick och måste säljas som begagnad. Detta gäller också om originalemballaget är skadat, eller saknas. Använd alltid genomskinlig tejp för att försluta kartongen. Användning av annan tejp innebär värdeminskning pga. skadat emballage.

Brantech imp AB åtar sig inget ansvar för transportskador vid returfrakt. Var därför noga med att emballera varan väl, eftersom de flesta transportbolag inte tar ansvar för transportskador i händelse av otillräcklig emballering.

Skada
Superbilligt.se Brantech Imp AB ansvarar ej för skada eller följdskada som den levererade varan orsakar
på person eller egendom.
Superbilligt.se Brantech Imp AB uppmanar alla kunder att använda godkända skydd såsom
hjälm, handskar, knä- och armbågsskydd.

Garantier
Alla motorfordon (med förbränningsmotor) som inte är väg-registrerade, klassas som tävlings/lek-fordon. De omfattas endast av en funktionsgaranti mot fabrikationsfel. Detta innebär att maskinen skall fungera tillfredsställande när den används första gången. Eventuella brister och fel som finns vid leverans ska rapporteras senast en månad efter köpedatumet.

Alla nya motorfordon som är väg-registrerade (gäller även mopeder klass 2) har 1-års garanti mot fabrikationsfel.

Begagnade motorfordon som är väg-registrerade (gäller även mopeder klass 2) har 6-månaders garanti.

Våra övriga produkter har 1-års garanti mot fabrikationsfel.

För att garantin ska gälla måste du följa service enligt servicedokument.
Om servicebok/servicedokumentation saknas vid leverans är det kundens skylldighet att kontakta oss för att få ny dokumentation skickad till sig kostnadsfritt.
Denna service skall utföras av auktoriserad verkstad. Glöm inte att spara kvitton från serviceverkstan.

Garantin täcker inte:
Fel/skador uppkomna p.g.a. handhavandefel, oaktsamhet, skada, bristfällig/felaktigt utförd service, förslitningsdelar som t.ex. däck, batteri, bromsdelar, drivrem, lager/bussningar/tätningar, lampor etc.
Garantin täcker heller inte karosseriplast eller korrosion (om inte skadan fanns redan vid leverans).

Alla garantier börjar gälla samma datum som varan köps (kvittodatum).

Åldersgräns
Vid beställningar i webshoppen ska du vara minst 16 år enligt konsumentverkets riktlinjer.
Observera att alla beställningar från kunder under 16 år ska styrkas av målsman.

Falska ordrar
Alla obetalda beställningar som inte avbeställs inom 5 dagar klassas som en falsk order.
Görs detta upprepade gånger riskerar kunden att debiteras med 300kr i hanteringsavgift.

Integritetspolicy, GDPR
Alla personuppgifter som du lämna till Superbilligt.se, Brantech imp AB, behandlas med största respekt. Vi lämnar inte vidare uppgifter till tredje part. De uppgifter du lämnar till oss sparas för att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser gällande garantier och kundservice. Du väljer själv om du vill ta del av våra nyhetsutskick. För avregistrering gå längst ner på startsidan www.superbilligt.se. I den nya dataskyddsförordningen ingår att du som kund har rätt att bli glömd. För att få dina personuppgifter borttagna meddela info@superbilligt.se. Om du som kund väljer att bli borttagen innan din garantitid har löpt ut vill vi uppmärksamma dig på att det kan försvåra hanteringen av garantiärenden. Alla kunder som inte varit aktiva de senaste tre åren blir automatiskt borttagna.
Resurs Bank som är vår PSP (Payment Service Provider) uppfyller kraven för dataskyddsförordningen och skyddar dina uppgifter mot externa intrång. När du godkänner ditt köp godkänner du deras villkor. 

Force Majeure
Brantech imp AB är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse i detta avtal om underlåtenheten har sin grund i befriande omständigheter enligt nedan och omständigheten försvårar, förhindrar eller försenar fullgörandet. Såsom befriande omständighet ska anses vara bl. a myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, strejk, brand eller översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår också myndigheters beslut som påverkar marknad och produkter negativt, t ex restriktioner, varningar, försäljningsförbud etc. För att ta reda på mer information om vad som gäller vid en situation som nämns ovan, kontakta oss på info@superbilligt.se.